Nasirudin, N. (2017). Marah dalam Pendidikan Islam. Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam, 11(2), 223-250. doi:https://doi.org/10.21580/nw.2017.11.2.1427